Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Oferta zakładu Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie  
ZTUK w Szczecinie
strona
główna
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
O FUNDACJI
R.C.E.E.
SZCZECIN
Kontakt
SPIS
KSIĄŻEK
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG KOMUNALNYCH
70-402 SZCZECIN UL.KASZUBSKA 59/6
TEL/FAX +48 91 4333 913 / 91 4480 404 / 91 489 960
email info@nfos.com.pl

Szanowni Państwo!

Zakład Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska bazując na doswiadczeniach swoich specjalistów zrealizował w ciągu kilkunastu lat działalnosci około 400 kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranych prac wykonanych w głównych branżach działalności ZTUK - NFOŚ w Szczecinie.
- GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
- GOSPODARKA ODPADAMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI
- STUDIA / PROGRAMY / OCENY / RAPORTY / EKSPERTYZY
- ARCHITEKTURA
- MELIORACJE I SIECI GAZOWE
- EDUKACJA EKOLOGICZNA / SZKOLENIA, SEMINARIA, SYMPOZJA
- ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH
PRACE WYKONANE PRZEZ ZTUK - NFOŚ w SZCZECINIE:
 

Zadania realizowane przez ZTUK - NFOŚ to głównie zamówienia publiczne składane przez gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego.

Nie brakuje wsród nich zleceń wykonywanych dla odbiorców prywatnych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres działania Zakładu nie ogranicza sie wyłacznie do tworzenia dokumentacji projektowych obiektów ochrony srodowiska.

Fundacja
rozwijajac działalność statutową prowadzi również działania majace na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

Zabiega o zachowanie naturalych ekosystemów oraz tworzy atmosferę sprzyjajacą rozwijaniu troski o ochronę środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem.

  NFOS 2013